Cable AV para PSP

Cable AV para PSP
$1.599

Cable de AV para PSP.