Cable AV para PSP

Cable AV para PSP
$2.999

Cable de AV para PSP.